dissabte, 9 de març del 2013

Posa't a prova!

dimarts, 5 de març del 2013

L'Humanisme: Bernat Metge

ACTIVITATS:

a) Investigueu sobre el terme Humanisme, expliqueu què designa aquest concepte, i raoneu quina relació hi ha entre aquest terme i Bernat Metge.
b) Llegiu el resum de l'obra narrativa LO SOMNI de Bernat Metge, i anoteu els diversos temes de l'obra.
c) Investigueu i concreteu amb quin objectiu va escriure aquesta obra el seu autor.
d) Expliqueu quina estructura té Lo somni.

RECURSOS:
Edu3.cat Viure com reis: El programa "Històries de Catalunya" dedica el capítol a la vida quotidiana dels reis catalans.
L'Humanisme: Bernat Metge (Lo Somni) Joan I, un rei indolent: Joan I va ser un rei casolà, gran caçador i gran malgastador. Durant el seu regnat, la cort va arribar a la bancarrota i hi va haver molta corrupció. (A partir de minut 11 del vídeo)

divendres, 1 de març del 2013

Blanquerna i Benet XVI

El papa Benet XVI acaba d'abdicar. És un fet realment inusual que un papa abdiqui.
Això ens fa recordar que el primer papa de la història que va abdicar va ser un papa de ficció: el Blanquerna de Ramon Llull. Blanquerna, que és el protagonista de l’obra de Llull Llibre d’Evast e Aloma e de Blanquerna son fill, era un ermità que va arribar a papa i que, de Roma estant, va solucionar tots els problemes de la cristiandat. Fet això, va decidir plegar. 
Quan Llull va escriure aquesta novel·la (1283-1285) cap papa no havia abdicat. Era una cosa impensable, que no havia passat mai. Pocs anys després, el papa Celestí V va abdicar (1295). Es va inspirar en Blanquerna?
La renúncia de Blanquerna al papat fou motivada perquè, com escriu Ramon Llull: “volia retirar-se a servir Déu en la vida eremítica”, i per això “quan Blanquerna va arribar al seu nou lloc, els cardenals, plorant s’acomiadaren d’ell amb recíproques demostracions de cordial i sincer amor, i, encomanant-se a les seves oracions”. Al cap d’un temps, fruit de la seva vida d’experiència mística va composar el Llibre de l’Amic i l’Amat, entenent per Amic, a qualsevol fidel cristià, i per l’Amat, a Déu Nostre Senyor”.