dimarts, 27 de novembre de 2012

dilluns, 26 de novembre de 2012

diumenge, 18 de novembre de 2012

Gramàtica dels adjectius

1. Adjectius de dues terminacions:

Gramática adjetivos tabla I
Modificacions:

Gramática adjetivos tabla II

Adjectius acabats en -s, -ç, -x, -ix, -tx formen el plural masculí amb la terminació -os:
Gramática adjetivos tabla III
*Però: gras / grassos / grasses / grassos
Adjectius acabats en -sc, -st, -xt, -ig  tenen doble forma del plural masculí:
Gramática adjetivos tabla IV

2. Adjectius d'una terminació:

Gramática adjetivos tabla V
Observacions:
a) Els adjectius acabats en vocal neutra coincideixen tots amb el castellà, menys:
pobre / pobra
rude

vague / vaga
b) Els adjectius acabats en -aç, -iç, -oç tenen una sola terminació en singular, però dues en plural:
Capaç /  capaços / capaces
Feliç /    feliços /  felices
Precoç / precoços / precoces  

dissabte, 3 de novembre de 2012

Com redactar una carta formal (1r Bat A)


Els alumnes de 1r de batxillerat A dijous feis una visita a l'Hospital de Can Misses i una de les activitats que heu de fer, després de la visita, és una carta formal d'agraïment dirigida a la Gerència del centre hospitalari. Aquí teniu unes indicacions que us aniran bé per a la redacció de la carta. Na Marga me les passarà perquè els doni un cop d'ull i fer la tria de la més ben redactada per enviar-la a l'hospital i als mitjans de comunicació.

RÚBRICA CORRECCIÓ TREBALL CRÒNIQUES DE LA VERITAT OCULTA


RÚBRICA CORRECCIÓ TREBALL CRÒNIQUES DE LA VERITAT OCULTA


ASPECTES
INSUFICIENT
(1- 4)
SUFICIENT
(5 – 6)
(7 – 8)
MOLT BÉ
(9 – 10)
NOTA
PRESENTACIÓ
(10 %)
Presentació desacurada (diferents tipus, mida, color lletra, espais...)
No s’ajusta a les normes (portada, índex)
Presentació acurada, però no s’ajusta a alguna de les normes.
Presentació acurada.
S’ajusta a les normes amb alguna incorrecció.
Presentació acurada. S’ajusta del tot a les normes.

INFORMACIONS GENERALS
(20 %)
Un o més dels punts no ha estat tractat i hi ha errades.
Un o més dels punts ha estat tractat amb poc aprofundiment i hi ha alguna errada.
S’ha tractat tots els punts correctament.
S’ha tractat tots els punts correctament i amb aprofundiment.

ANÀLISI DELS CONTES
(40 %)
No s’han analitzat tots els contes de cadascuna de les parts i hi ha errades.
S’han analitzat tots els contes amb poc aprofundiment i amb alguna errada.
S’han analitzat tots els contes correctament.
S’han analitzat tots els contes correctament i amb aprofundiment.

CONTE A L’ESTIL CALDERS
(20 %)
No se segueixen la majoria de pautes donades (acció ambient urbá, narrador-personatges 1ª persona...)
No se segueix alguna de les pautes donades.
Se segueixen totes les pautes   donades.
Se segueixen totes les pautes donades amb molt bon resultat.

ORTOGRAFIA I EXPRESSIÓ ESCRITA
(10 %)
Moltes faltes d’ortografia i amb força dificultats d’expressió.
Bastants faltes d’ortografia i dificultats d’expressió.
Poques faltes d’ortografia i d’expressió escrita.
Sense faltes d’ortografia i amb una expressió clara i fluida.

OBSERVACIONS